Sorumluluk

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz"

Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız. Tam donanımlı ve model atık su arıtma tesisimiz işletme sıvı atıklarını doğayı kirletmeden arındırmakta; katı atıklar, atık yönetimi prensipleri gereği bu alanda hizmet veren lisanslı firmalar tarafından geri dönüştürülmekte; işletmelerimizde kullandığımız kimyasalların alımında REACH belgesi şartı konmakta; yine kullanılan hammaddelerde çevre dostu ürünler tercih edilmekte; ürünlerimizin çevre etki testleri bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılmakta; bebek/çocuk ürünleri ise ayrıca denim laboratuvarımızda hassaslığı yüksek testlere tabi tutulmakta ve bu alanlarda sorumlu çalışanlarımız sürekli olarak çevre eğitimi, semineri ve fuarlarına katılmaktadır.

"En Kutsal Miras Yaşanabilir ve Sağlıklı Bir Çevredir."