Gelişim

2011

Merkez fabrikada 3. denim hattı devreye girdi. KMOSB'deki işletmede ise 12.096 iğlik yeni ring iplik yatırımı yapıldı.

KMOSB'deki işletmede aylık 100 ton kapasitede polyester iplik yatırımı yapıldı.

Şirket, ISO verilerine göre yine ilk 1000 sanayi kuruluşu içinde yerini aldı.