Gelişim

2008

  • Tüm iş süreçlerinde “operasyonel verimlilik” ve “code of conduct*” kuralları egemen kılındı.

    Tüm işletmelerde altyapılar, fiziksel donanımlar ve çalışma koşullarında yüksek kalite uygulamalarına geçildi.

    Marassi Denim, ihracatta Türk deniminin gururu oldu.